องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายฉัตรพล พุทธจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : 0862243180
นางสาวธัญญารัตน์ ธุระงาน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัชนี แก้วมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9648769
นายสมภพ โยธาไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8425108