info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 229 หมู่ที่ 6 อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร. 042-810765 , 042-810766 โทรสาร 042-810766ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78
เดือนนี้ 4,455
เดือนที่แล้ว 10,060
ทั้งหมด 44,773

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) [30 เมษายน 2564]
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562
ก่ารแข่งขันกีฬาประชาชนหมู่บ้านสัมพันธ์รวมใจต้านยาเสพติด(บ้านเพิ่มเกมส์)ครั้งที่ 20
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 เมษายน 2564 photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll โดย : admin อ่าน : 40
11 มกราคม 2564 photo การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย ประจำปี 2564 poll โดย : admin อ่าน : 136
11 มกราคม 2564 photo มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จังหวัดเลย | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   grade โดย : admin อ่าน : 19
8 มิถุนายน 2563 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll โดย : admin อ่าน : 191
8 มิถุนายน 2563 insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll โดย : admin อ่าน : 188

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
จ้างขยายเขตและซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
จ้างขยายเขตและซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview8
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
facebook

Line

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายสงวน วงกองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : ๐๘๘๕๑๕๘๓๒๘
(นายสงวน วงกองแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพิ่ม
โทร : ๐๘๘๕๑๕๘๓๒๘
นายสมภพ โยไทย
ผอ.กองช่าง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
นายสมภพ โยไทย
ผอ.กองช่าง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
play_arrow สรุปผลวิเคราะห์การประเมิน ITA
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ