องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประเพณีสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากล ปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศประกาศและเอกสารประกวดราคาซ่อมแซมถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัยตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ฐานข้อมูลลานกีฬาตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขต อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3