องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประเพณีสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากล ปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศประกาศและเอกสารประกวดราคาซ่อมแซมถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัยตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ฐานข้อมูลลานกีฬาตำบลบ้านเพิ่ม
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ในเขต อบต.บ้านเพิ่ม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม สมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประกาศยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3