ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง