ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า (เครื่องเป่าลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง