ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง