ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆใช้ในการเลือกตั้ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง