ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเพิ่ม (มิ.ย.-ก.ย.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง