ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง