ชื่อเรื่อง : จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงทั่วไป ขนาด 15 ปอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง