ชื่อเรื่อง : จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง