ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง