ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บพ 602 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพิ่ม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก