ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้กระจกบานเลื่อน เปิด-ปิด) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง